Jun 6, 2021
122 Views
Comments Off on ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު ސިޔާމް މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެން 241 ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތަށް
0 0

ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު ސިޔާމް މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެން 241 ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތަށް

Written by

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރު ނުވާތާ ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު، މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސިޔާމް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ވަޑައިގެން، ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ 241 ކޮމިޓީ) ގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ހަމަލާ…

Source link

Article Categories:
News

Comments are closed.