Jun 6, 2021
125 Views
Comments Off on ގއ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ސްޕެޝަލިސްޓުން ހޯދަނީ
0 0

ގއ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ސްޕެޝަލިސްޓުން ހޯދަނީ

Written byގއ އަތޮޅުގެ މައި ހޮސްޕިޓަލް ގއ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ސްޕެޝަލިސްޓުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.
ގއ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ގެޒެޓުކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ވާޒީފާގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފައިވަނީ ކޮންސަލްޓަންޓް އިން ސާރޖަރީ، ކޮންސަލްޓަންޓް އިން އެނެސްތެސިއޮލޮޖީ، ކޮންސަލްޓަންޓް އިން އޮބްސްޓެޓްރިކްސް އެންޑް ގައިނަކޮލޮޖީ، ކޮންސަލްޓެންޓް އިން ޕިޑިއަޓްރިކްސް، ކޮނސަލްޓަންޓް އިން މެޑިސިން އަށެވެ. އެގޮތުން  1 ކޮންސަލްޓަންޓް އިން ސާރޖަރީ އާއި 1 ކޮންސަލްޓަންޓް އިން އެނެސްތެސިއޮލޮޖީ އާއި  2 ކޮންސަލްޓަންޓް އިން…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.