Jun 6, 2021
162 Views
Comments Off on ގައްދޫގެ އެކްޓިވް ކޭސްގެ އަދަދު މައްޗަށް
0 0

ގައްދޫގެ އެކްޓިވް ކޭސްގެ އަދަދު މައްޗަށް

Written byގދ ގައްދޫއިން މިއަދު ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު ދެމީހަކު ފައްސިވެ އެރަށުގެ އެކްޓިވް ކޭސްގެ އަދަދު 7 އަށް އަރައިފި އެވެ.
ގާފު އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެރަށުން މިއަދު ފައްސިވެފައިވަނީ މިމަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު ނެގުނު ދެސާމްޕަލެކެވެ. އަދި ފައްސިވި ދެމީހުންނަކީ އެރަށުގެ މުޖުތަމައުގެ ތެރެއިން ބަލި ފެނި ފައްސިވި ފަރާތެއްގެ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވި ދެމީހެކެވެ.
ގައްދޫގެ މުޖުތަމައުގެ ތެރެއިން ބަލިފެނުނީ މިމަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެގޮތުން މިމަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު އެރަށު ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ފްލޫ ކްލިނިކަށް ދެއްކި ފިރިހިނެއް ވަނީ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.