Jun 6, 2021
452 Views
Comments Off on ގެމަނަފުށީގައި ޕިކަޕެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ޑިންގީއެއްގެ މައްޗަށް ވެއްޓިއްޖެ
0 0

ގެމަނަފުށީގައި ޕިކަޕެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ޑިންގީއެއްގެ މައްޗަށް ވެއްޓިއްޖެ

Written byގއ ގެމެނަފުށީ ބަދަރުމަތިން ދުއްވާފައި ދިޔަ ޕިކަޕެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް އެރަށު ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ޑީންގޭއެއްގެ މައްޗަށް ވެއްޓިއްޖެއެވެ.
މިއަދު ހެނދުނު ހިނގި މި ހާދިސާއާއި ގުޅޭ ގޮތުން އެރަށުން “ގާފު” އާއި  ވާހަކަ ދެއްކިމީހަކު ބުނިގޮތުގައި ޑިންގީގެ މައްޗަށް ޕިކަޕެއް ފުރޮޅި ހާދިސާ ދިމާވާން މެދުވެރިވީ ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވުމުގެ ސަބަބުން ޑްރައިވަރަށް ޕިކަޕް ކޮންޓްރޯލް ނުވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.
މިހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައި ނުވެއެވެ.
އެރަށުގެ އާންމުންނާއި ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކު މިހާރު ވަނީ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.