Jun 6, 2021
148 Views
Comments Off on ސަރުކާރުގެ ފަރުވާ ކުޑަކަމާއި އިހުމާލުން މަރުތައް އިތުރުވެއްޖެ، ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭ: އިދިކޮޅު
0 0

ސަރުކާރުގެ ފަރުވާ ކުޑަކަމާއި އިހުމާލުން މަރުތައް އިތުރުވެއްޖެ، ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭ: އިދިކޮޅު

Written by

ސަރުކާރުގެ ފަރުވާ ކުޑަކަމާއި އިހުމާލުގެ ސަބަބުން ކޮވިޑް-19 ގައި މަރުވާ މީހުން އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށާއި އެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނީ، ކޮވިޑް ބަލީގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް މަރުވާ…

Source link

Article Categories:
News

Comments are closed.