Jun 6, 2021
95 Views
Comments Off on ސަރުކާރު ދެމިއޮތުމަށް އެދޭ މީހުން ގާނޫނުލް އުގޫބާތަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހަށް ތާއީދު ނުކުރާނެ ކަމަށް ޖޭޕީން ބުނެފި
0 0

ސަރުކާރު ދެމިއޮތުމަށް އެދޭ މީހުން ގާނޫނުލް އުގޫބާތަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހަށް ތާއީދު ނުކުރާނެ ކަމަށް ޖޭޕީން ބުނެފި

Written byމުސްލިމަކީ ކާފަރެއް ކަމަށް ބުނުމާއި ވަކި މީހަކީ ދީނާ ދެކޮޅު މީހެއް ކަމަށް ބުނުން އެއީ ޖިނާއީ ކުށަކަށް ހަދަން ހުށަހެޅި ބިލް ފާސްވެއްޖެ ނަމަ އިސްލާމް ދީނަށް ފާޑުކިޔުމުގެ ދޮރު ހުޅުވައިދެވުނީ ކަމަށާއި ސަރުކާރު ދެމިއޮތުމަށް އެދޭ އެކަކު ވެސް ބިލަށް ތާއީދު ނުކުރާނެ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ. ނަފްރަތުގެ އަމަލު ހިންގުން ކުށަކަށް ހަދައި، އާންމު ތަންތަނުގައި މީހުން ކާފަރު ކުރުމާއި ދީނާ ދެކޮޅު މީހެއް ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރުމާއި އަގީދާއާ ގުޅުވައި ނަފްރަތުގެ އަމަލު ހިންގުން ކުށަކަށް ހަދައި ގާނޫނުލް އުގޫބާތަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.