Jun 6, 2021
250 Views
Comments Off on ސްކޫލް ޗުއްޓީގައި ރަށްރަށަށް ދިއުން ތާށިކޮށްފި
0 0

ސްކޫލް ޗުއްޓީގައި ރަށްރަށަށް ދިއުން ތާށިކޮށްފި

Written byސްކޫލްތަކުގެ ޗުއްޓީއާ ދިމާކޮށް، މާލެ އިން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރުން ހަރުކަށިކޮށް ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް އެކަނި ދެވޭ ގޮތަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ސްކޫލްތަކުގެ ބޮޑު ޗުއްޓީ ފަށާގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ ޖޫން، 24 ގަ އެވެ. އެޗްޕީއޭގެ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު ނެރުއްވި ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މާލެ ސަރަހައްދުން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރުމުގައި އަމަލު ކުރާ އުސޫލުގެ ދަށުން ދެން ދަތުރުކުރެވޭނީ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް އެކަނި…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.