Jun 6, 2021
101 Views
Comments Off on ޖެންސެން އަދި މޮޑާނާ ވެކްސިން ރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ހުއްދަދީފި
0 0

ޖެންސެން އަދި މޮޑާނާ ވެކްސިން ރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ހުއްދަދީފި

Written byބެލްޖިއަމްގެ ޖޮންސަން އެންޑް ޖޮންސަން ކުންފުނިން އުފެއްދި ޖެންސެން ވެކްސިންއާއި ސްޕެއިންގެ މޮޑާނާ ވެކްސިން ރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ހުއްދަދީފި އެވެ.
މި ދެވެކްސިން ދިރާސާކުރުމަށްފަހު އެއަށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ) އިން ވަނީ ހުއްދަ ދީފަވަނީ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި އެވެ.
ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އެ ވެކްސިނަށް ހުއްދަ ދީފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތް ހާލަތަށް ބަލައި އެމަޖެންސީ ހާލަތްތަކުގައި, 18 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ދިނުމަށް ކަމަށެވެ.
ސްޕެއިންގެ މޮޑާނާ ބައޯޓެކް…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.