Jun 6, 2021
89 Views
Comments Off on 241 ކޮމިޓީއަށް އަނދުން ހުސެއިންގެ ބަދަލުގައި އިންތި
0 0

241 ކޮމިޓީއަށް އަނދުން ހުސެއިންގެ ބަދަލުގައި އިންތި

Written byމުޅި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އިގުރާރާރުވެގެން، މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކާބެހޭ (241) ކޮމިޓީން ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕާލިމަންޓަރީ އިންކުއަރީއާ ހިންގަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި، ކޮމިޓީގައި އެމްޑީޕީ ތަމްސީލު ކުރާ މެމްބަރުންނަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު އަނެއްކާވެސް ބަދަލެއް ގެނެސްފި އެވެ. މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން މިދިޔަ މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު ދިން ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާއާ ގުޅިގެން، އެމަނިކުފާނު ފަރުވާއަށްފަހު އެނބުރި ވަޑައިގަންނަވަންދެން މަޖިލިސް ހިންގެވުމުގެ ޒިންމާ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.