Jun 7, 2021
96 Views
Comments Off on ރާއްޖެއަށް އދ. ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުވުމުގެ އުއްމީދު ބޮޑު!
0 0

ރާއްޖެއަށް އދ. ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުވުމުގެ އުއްމީދު ބޮޑު!

Written byއދ. ގެ 76 ވަނަ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހޮވުމަށް މިއަދު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންތިހާބު ރާއްޖޭން ކާމިޔާބު ކުރާނެކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑުކަން އެނގިއްޖެ އެވެ. މި އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރައްވާނީ ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދާއި އަފްގާނިސްތާނުގެ ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. ޒަލްމާއި ރަސޫލެވެ. އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހޮވާނީ އދ. ގެ 193 މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ނެގޭ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ. ވޯޓުލުން އޮންނާނީ މިރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 7 ޖަހާއިރެވެ.ބޮޑެތި ގައުމުތަކުގެ ތާއީދު ރާއްޖެއަށްއިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި މިނިސްޓަރު ޝާހިދު…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.