Jun 7, 2021
105 Views
Comments Off on އެކްޓަރު ދިލިޕް ކުމާރު އެޑްމިޓްކޮށްފި
0 0

އެކްޓަރު ދިލިޕް ކުމާރު އެޑްމިޓްކޮށްފި

Written by

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު މުހައްމަދު ޔޫސުފް ޚާން އެޑްމިޓްކޮށްފި އެވެ. ދިލިޕް ކުމާރުގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވި ލެޖެންޑަރީ އެކްޓަރު ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކުރިކަން އޭނާގެ އަންހެނުން ސައިރާ ބާނޫ ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފަ އެވެ. ސައިރާ ބުނީ ދިލިޕް ނޭވާކުރުވެ ނޭވާ ނުލެވުމުގެ ސަބަބުން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ ކަމަށާއި ވަގުތުން ހިންދޫޖާ ހޮސްޕިޓަލުގައި އޭނާ އެޑްމިޓްކުރި ކަމަށެވެ. އުމުރުން 98 އަހަރުގެ އެކްޓަރު ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށް ހެދިޓެސްޓުތަކުގެ ނަތީޖާ ދައްކަނީ އޭނާގެ ފުއްޕާމޭގައި ފެން ހެދިފައިވާކަމަށެވެ. އޭނާ މިހާރު ނޭވާ ލަނީ އޮކްސިޖަންގެ…

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.