Jun 7, 2021
113 Views
Comments Off on މިޝްކާގެ މަރު: އިހުމާލުވި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެތޯ ބަލަން މަޝްވަރާ ކުރަނީ
0 0

މިޝްކާގެ މަރު: އިހުމާލުވި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެތޯ ބަލަން މަޝްވަރާ ކުރަނީ

Written byކޮވިޑް ބަލީގައި މަރުވި ފާތިމަތު މިޝްކާ މުހައްމަދު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔުމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާ މީހުންނާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅު އަޅާނެތޯ އާއި އަޅާނެ ފިޔަވަޅެއް ނިންމާނީ ހެލްތު އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓާ (އެޗްއީއޯސީ)ގެ ވެރިންނާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހުގައި ކަމަށް ސަރުކާރުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ. އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ މަރުވި 10 އަހަރުގެ މިޝްކާ މަރަށް ތެޅެމުން ދިޔަ އިރު، އެމްބިއުލެންސް ނުފޮނުވާ ދެ ގަޑިއިރާ 26 މިނެޓު ހޭދަވިކަން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ހެދި ދިރާސާ ރިޕޯޓުން ވަނީ ހާމަވެފަ އެވެ.ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އާންމު ކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުން އެނގޭ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.