Jun 7, 2021
587 Views
Comments Off on ފަރުވާ ހޯދަން މޮނީޓަރިންގެ ރަށަކަށް ގޮސް 24 ގަޑިއިރު ނުވާނަމަ ކަރަންޓީންވާކަށް ނުޖެހޭ
0 0

ފަރުވާ ހޯދަން މޮނީޓަރިންގެ ރަށަކަށް ގޮސް 24 ގަޑިއިރު ނުވާނަމަ ކަރަންޓީންވާކަށް ނުޖެހޭ

Written byސިއްހީ ފަރުވާ ހޯދުމަށް މޮނީޓަރިންގައި އޮތް ރަށަކަށް ދާ މީހުން 24 ގަޑިއިރަށް ވުރެން ގިނައިރު ނުވާނަމަ ކަރަންޓީން ވާން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް، ހެލްތް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓާ (އެޗްއީއޯސީ)ން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.އެޗްއީއޯސީން މިރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ލީގަލް ކްލަސްޓާ އިސްމާއިލް ޒާހިރު ވިދާޅުވީ ސިއްހީ ބޭނުމަށް އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރު ކުރުމުގައި އެޗްއީއޯސީގެ ހުއްދަ ކުރިއާލާ މިހާރު ހޯދަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. މިހާރު އެ މީހަކު ހުންނަ ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒަކުން ދޭ ހުއްދައާއެކު ދަތުރު ކުރެވޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.