Jun 7, 2021
114 Views
Comments Off on ފަރުދީ ގޮތުން ޖަވާބުދާރީވާން ސިފައިން ކަންބޮޑުވޭ: މާރިޔާ
0 0

ފަރުދީ ގޮތުން ޖަވާބުދާރީވާން ސިފައިން ކަންބޮޑުވޭ: މާރިޔާ

Written byފަރުދީ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޖަވާބުދާރީވުމަކީ ކުށަކަށް ވެދާނެތީ ސިފައިން ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީން ކުރަމުންދާ އިންކުއަރީއަށް ވަކިވަކި ސިފައިން ހާޒިރުކުރުމަށް އެ ކޮމިޓީން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. ނަމަވެސް، އެކަމާ އެމްއެންޑީއެފުން ދެކޮޅު ހަދައި، ވަކިވަކި ސިފައިންގެ ބަދަލުގައި އިންކުއަރީއަށް ޖަވާބުދާރީވާނީ މުއައްސަސާގެ ފަރާތުން ވެރިން ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފަ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.