Jun 7, 2021
165 Views
Comments Off on ފޭސްބުކް ނުދޭތީ ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވަނީ ބަދަލުހިއްޕަވާނެ ކަމަށް
0 0

ފޭސްބުކް ނުދޭތީ ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވަނީ ބަދަލުހިއްޕަވާނެ ކަމަށް

Written by

ފޭސްބުކްގެ މިދިޔަ ހަފުތާގެ ނިންމުމާ ގުޅިގެން ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި ބަޔާންތަކެއްގައި ފުރަތަމަ ވިދާޅުވީ ފޭސްބުކް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ގޮތް ހެދުމަކީ އޭނާ އަށް ކުޑައިމީސްކޮށްލުމުގެ އަމަލެއް ކަމަށާއި އެއީ އަނގަ ބަންދުކުރުން ކަމަށެވެ. އެހެންވެ ދެ އަހަރު ފަހުން ވެސް ދެން ފޭސްބުކަށް ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

Source link

Article Categories:
Life Style

Comments are closed.