Jun 7, 2021
397 Views
Comments Off on ޒަހަމުތަކަކާއެކު މަގުމަތީގައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ
0 0

ޒަހަމުތަކަކާއެކު މަގުމަތީގައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ

Written byމާލޭގެ މަގެއްގެ މަތީގައި ޒަހަމުތަކަކާއެކު އޮތް މީހެއް ފެނިގެން އޭނާއަށް ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި އެމީހާ ފެނިފައިވަނީ މާފަންނު ބިސްބިރު ކައިރިއަށް ވެއްޓިފައި އޮތްވައި ކަމަށެވެ. ޒަހަމުތަކަކާއެކު އޮތް އެ މީހާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައީ އާއްމުންގެ ބައެކެވެ. އެމީހާގެ މައުލޫމާތެއް އަދި އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ޒަހަމްތަކުގެ ތަފްސީލެއް ނުލިބެ އެވެ. އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އައިޖީއެމްއެޗްގައި އެމީހާއަށް އަންނަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.