Jun 7, 2021
219 Views
Comments Off on ޒަމީލްގެ މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލުމުން އީވާގެ ރުޅި ބިގޭއަށް
0 0

ޒަމީލްގެ މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލުމުން އީވާގެ ރުޅި ބިގޭއަށް

Written byރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒަށް އަރައިގަތުމުގެ ތުހުމަތުގައި ދައުވާކޮށްދޭން ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި އެދިފައިވާ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނައިބު ހަސަން ޒަމީލްގެ މައްސަލަ އިމްތިޔާޒާއި ސުލޫކު ކޮމިޓީން ބޭރުކޮށްލުމުން މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ ހިތްހަަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.”އަދަދު”އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒަށް ޒަމީލް އަރައިގަތް ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލަ ކޮމިޓީން ބެލުމަށް ފެންނަ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރަކު ހުށަހެޅި ނަމަވެސް، އެ ހުށަހެޅުން ފާހެއް ނުވި އެވެ. އޭގެ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.