0
Please log in or register to do it.

Link

ވަރިކުރިނަމަވެސް މައިންނާ ދަރިން ވަކިކުރާ މީހާއަށް ދެދުނިޔޭގަވެސް އެކަމުގެ ހިތާމަކުރަން ޖައްސަވާނެކަން ޙަދީޘްފުޅުން އެނގެން އެބައޮތް!: މުފްތީ މެންކް
ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަ: ބޭވަފާތެރިންނަށް ދެވަނަ ފުރުޞަތު ދީފިނަމަ ދެންކުރަންޖެހޭނެ ހިތާމަ މާބޮޑުވާނެ!

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Nobody liked ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *