0
Please log in or register to do it.

Link

ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަ: 6 މަސްވަންދެން ކުޑަދެދަރިންނަށް ފަތްޕިލާވެލި ކާންދޭން ޖެހުނުއިރުވެސް މީހެއްގެ ގާތުން ކަމަކަށް ނުއެދި ކެތްތެރިވި އަންހެނަކަށް ލިބުނު އުފާވެރިކަމުގެ ވާހަކަ-
ފަޖުރުލުމުން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް 2 ފުރުޞަތު ލިބެއެވެ! ވިސްނާފައި އެމީހަކު ބޭނުން ފުރުޞަތެއްގެ ބޭނުންހިފާށެވެ!

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Nobody liked ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *