0
Please log in or register to do it.

Link

ބަރުދަން ލުއިކުރަން އާޓިފިޝަލް ސްވީޓްނާ ބޭނުން ނުކުރޭ: ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ
އަނބިމީހާގެވެސް އިޙްޞާޞްތަކެއް ހުންނާނެ! ފިރިމީހާ އަޅައިނުލިޔަސް، ލޯބި ނުދިނަސް ޝަކުވާ ނުކުރާ އަނބިންނާމެދު ސަމާލުވާންޖެހޭނެ!

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Nobody liked ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *