0
Please log in or register to do it.

Link

އަދިވެސް ވަގުތު އެބަ އޮތެވެ. ދުރުވާށެވެ.
ފިރިމީހާއަށް ހެނދުނުގެ ކޮފީއާ ނާސްތާ ދިނުމަކީ މުހިންމުކަމެއްކަމަށް ދެކޭފަދައިން ހެނދުނު ކަސްރަތުކޮށްލުމަކީވެސް ހަމަ ފިރިމީހާއަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް ދެކެންޖެހޭނެ!

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Nobody liked ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *