0
Please log in or register to do it.

Link

ދަރިންނަށް ކާންދޭނެ އެއްޗެއް ލިބޭތޯ އަތުގައި ހުރި ވަކިލާރިކޮޅު ހިފައިގެން ބާޒާރަށް ދަނިކޮށް ސަލާންޖެހި މީހަކަށް އެލާރިކޮޅު ދިން މީހަކަށް ވަގުތުން ލެއްވެވި ބޮޑު ރަޙްމަތުގެ ވާހަކަ-
ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަ: ތުއްތު ދަރިފުޅު ބޮލަށްޖަހާފަ ތަނަވަސްކަން ފަހަތުން ދިއުމުން ދަރިފުޅު ބަލަން ގެނައި އެކަނިވެރި މައެއްގެ ސަބަބުން ތަނަވަސްކަން ލިބުނު ފަޤީރު ފިރިއެއްގެ ވާހަކަ-

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Nobody liked ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *