0
Please log in or register to do it.

Link

ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަ: ﷲ ތަޢާލާއަށް ދެންނެވުމުން ޑޮކްޓަރު ބުނި މުއްދަތުގެ މާކުރިން ތަދުފިލައި، ބަލި މުޅިން ފަސޭހަވި މީހެއްގެ ވާހަކަ-
މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރަން ބޭނުންނަމަ ތިބާއަށް ތިބާގެ މަންމަ މުހިންމުވީ ފަދައިން ތިބާގެ ދަރިންނަށް އެކުދިންގެ މަންމަވެސް މުހިންމުވާނެކަން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ!: މުފްތީ މެންކް

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Nobody liked ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *