0
Please log in or register to do it.

Link

ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަ: ކުށެއް ނެތި ދަންވަރު އަނބިމީހާ ވަރިކޮށް ގެއިން ބޭރުކޮށްލި ފިރިމީހާ ނިކަމެތިވެ މަގުމަތިވެ ސަލާންޖަހަންޖެހުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ-
ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަ: ދަރިފުޅު އަޅުކަންނުކުރާތީ ހިތްދަތިކަމުގަ އުޅެންޖެހުނު މަންމައަކު ދުނިޔެދޫކުރަމުން ކުރި އަސަރުންފުރިގެންވާ އިލްތިމާސެއްގެ ވާހަކަ-!

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Nobody liked ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *