0
Please log in or register to do it.

Link

ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަ: ހިތްދަތި ޙާލުގަ ކިޔަވަން މަސައްކަތްކުރި ތެދުވެރި އަންހެންކުއްޖަކަށް ލިބުނު ހީވެސް ނުކުރެވޭފަދަ އުފާވެރި ދިރިއުޅުމުގެ ވާހަކަ-
ނިދާ ހޭލާއިރު ގައިގަ ވަކިއަޅާގޮތަށް ފާހަގަލެވިފަ ހުންނަނީ ޝައިޠޯނާ ގައިގަ އަތްލާތީ! ޙައްލު ހޯދަން ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންކަން!

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Nobody liked ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *