0
Please log in or register to do it.

Link

ފިރިން ދަރިން ފެންވަރުވައި ރީތިކޮށް ކާން ނުދިނުމަކީ ލިބެންހުރި ގިނަ ޘަވާބުތަކެއް އަނބިންނަށް ދޫކޮށްލައި އަމިއްލައަށް ބާކީވެގަތުމެވެ!: ބިލާލަ އައްސަދު
އަނބިމީހާ ރަނގަޅު ގޮތުގަ ހުއްޓައި ވަރިކޮށް އެކަނިވެރިކޮށްލި ނަމަވެސް މާޔޫސްވާން ނުޖެހޭނެކަން ޤުރްއާނުން ޔަޤީންކަން މިއޮތީ!

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Nobody liked ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *