0
Please log in or register to do it.

Link

ރޯގާތައް ގިނަވެ ބޮޑެތި ބަލިތައް ގިނަވަމުން އަންނައިރު ކޮންމެހެން ކުރުން މުހިއްމު 4 ކަމެއް!
ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަ: ފައިސާ ހުށަހެޅުމުންވެސް, ބިރުދެއްކުމުންވެސް ޒިނޭނުކުރި އަންހެނެއްގެ ބޮލުގަ ޒިނޭގެ ދޮގު އިލްޒާމް އެޅުވި މީހެއްގެ ގުނަވަނުން ދިލަނަގައި ޖެހުނު ޙާލުގެ ވާހަކަ-

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Nobody liked ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *