0
Please log in or register to do it.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: މިނަށްވުރެ ރުޅިގަދަވެފަ ގޮތް ދޫނުކުރާތީ ލިބުނު ރަނގަޅު ވަޒީފާއާ ނުހަނު ލޯބިވާ ފިރިމީހާއާ 3 ދަރިން ގެއްލި އަޅުވެތިކަމާ ހިތްދަތިކަމުގަ އުޅެންޖެހުނު އަންހެނެއްގެ ވާހަކަ-
އަނބިމީހާ ގޭގަ ބައިންދާފަ ނުކުމެ ޒިނޭކުރާމީހާ އެކުރަނީ ހާދަހާ ނުބައިކަން ބޮޑު ފާފައެކެވެ!

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Nobody liked ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *