0
Please log in or register to do it.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ލޯބިވުމުގަ ނަމޫނާ އަންހެނަކަށް ލެއްވެވި ރަހްމަތާ މީހެއްގެ ފިރިއަކު އަތުއަޅުވާލަން ޢިއްފަތްތެރިކަން ނަގާލި އަންހެނަކަށް ލިބުނު ދެރައިގެ ވާހަކަ-
އުއްބައްތިން ނުކުންނަ ދުމުގައި ވިހަ ކެމިކަލް ހުރޭތަ؟

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Nobody liked ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *