0
Please log in or register to do it.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޑުއިވުމުން އަހުރެމެންނަށް އަސަރެއް ކުރޭތަ؟ އެއާޔަތެއް ބާވައިލެއްވެވުމުން ބިރުފުޅުން ރަސޫލް (ޞޢވ) ތުރުތުރުއަޅާވަޑައިގެން ޢަޛާބުން ސަލާމަތްކަމަށް އެދިވަޑައިގެން ދުޢާކުރެއްވެވި އާޔަތް-
30 އަހަރު ކުރިން ގެއްލުނު އެމެރިކާ މީހަކު ޕުއެޓޯ ރިކޯއިން ފެނިއްޖެ

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Nobody liked ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *