0
Please log in or register to do it.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ދެމަފިރިންގެ މެދުގަ މައްސަލަ ޖެހިދާނެތީ މެޑަމްގެ އަނިޔާވެރިކަން ވެރިމީހާއަށް ސިއްރުކޮށްގެންހުރެ ކަރުނައަޅަމުން ދިއަ އަންހެނަކަށް ލެއްވެވި ރަޙްމަތުގެ ވާހަކަ-
މީހަކު ތަކުރާރުކޮށް އެދޭތީ އޭނާ އެދުނު ކަންކަން ހިންމަވައިދެއްވެވުމުން ހިންމަވައި ދެއްވެވީތީ ކަރުނައަޅަންޖެހޭ މީހުންވެސް މަދެއް ނޫން!: މުފްތީ މެންކުގެ ދަރުސަކުން

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Nobody liked ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *