0
Please log in or register to do it.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޗައިނާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ނުފެންނަތާ 2 ހަފްތާ، ސުވާލުތައް ގިނަވެއްޖެ!
ރައްޔިތުންނަށް ލިބިފައިވާ ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަކީ ޑިމޮކްރަސީގައި ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް: ހަބީބު

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Nobody liked ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *