0
Please log in or register to do it.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވަރިކޮށްފައި އިން އަންހެނާގެ ޢިއްދައިގެ މުއްދަތުގަ ކައިވެނި ރުޖޫޢަކުރުމުގެ ޤަޞްދުގަ ވަރިކުރިމީހާ އާއިއެކު ޖިމާޢުވުމުގެ ޙުކުމް-
މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމާއި މަޖިލީހުގެ މިނިވަންކަމަކީ ޑިމޮކްރަސީއަކަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ކަންތައްތައް: ރައީސް ނަޝީދު

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Nobody liked ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *