0
Please log in or register to do it.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މަންމައެއްގެ ހަދިޔާ އެހެން މަންމައަކަށް
ކައްކާ ތަކެތީގެ ރަހަ ނުބައިވެގެން ޝަކުވާކުރާ ފިރިންނަށް މިއީ ކޮންމެހެން ކިޔައިދޭންޖެހޭނެ ވާހަކައެއް!

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Nobody liked ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *