0
Please log in or register to do it.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޢިއްޒަކީ ފައިސާއިން ކަންކަން ކުރައްވާ އަނިޔާވެރި ހީލަތްތެރި ބޭފުޅެއް: ޖާބިރު 
ﷲ ތަޢާލާ ޤަބޫލުފުޅު ކުރައްވަވާނެ ފެންވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއިއެކު އަޅުކަންކުރެވުމަށް އޮތް މަގު މިއޮތީ-! އިން ޝާ ﷲ

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Nobody liked ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *