0
Please log in or register to do it.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޤައުމުގެ މަސްލަޙަތު ހިމެނޭ ކަންކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން އެކަތިގަނޑަކަށްވާން އެބަޖެހޭ: މުއިއްޒު
މަރުވާ ވަޤުތު މަގުފުރައްދަން މަންމަ އާ ބައްޕަގެ ސިފައިގަ ޝައިޠޯނުން އަންނާނެ! ސަލާމަތަށް އެދި މިފަދައިން ދުޢާކުރައްވާ!

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Nobody liked ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *