0
Please log in or register to do it.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ﷲ ޙަރާމްކުރެއްވެވި ކަންކަން ޙަރާމް ކަމުގަ ޤަބޫލުނުކުރިޔަސް އެކަންކަން ކުރުމުން ލިބެނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންކަމާ ކުރުމުން ބޮޑެތި ބަލިތައް ޖެހޭކަން ކާފިރުންވެސް ޤަބޫލުކުރެއެވެ!
މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދޭނީ ބަހާލައިގެން: މުއިއްޒު

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Nobody liked ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *