in

ހިތާމަތަކާ ދުރަށް ދެވިދާނެ ގޮތެއް!


އެއްދުވަހަކު ދުވަސްވީ މުދައްރިސެއްގެ ކައިރިއަށް، މޮޅިވެރި ހިތާމަވެރި މޫނަކައިގެން ޒުވާނަކު އެވެ. އޭނާ ބޭނުންވީ ހައްލެކެވެ. ހިޔާލެކެވެ. އޭނަގެ ހަޔާތުން ހިތާމަތައް ފިލާނެ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

”މީ ހާދަ ލޯބި ލޯތްބެކޭ ބީވެއްޖެއޭ އަތުން މަގޭ..“ މިހެން ބުނި މީހަކާ ދިމާވިތަ؟

ބްރިޖު މަޝްރޫޢުގެ މިހާތަނަށް ނިމިފައިވަނީ 27 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް: ސަރުކާރު