in

ނިދަން އުދަގޫނަމަ މި ކަންކަން ކޮށްލާ!


ކޮންމެ އިންސާނަކަށްވެސް ދުވާލަކު 8 ގަޑިއިރުގެ ނިދި ބޭނުންވެއެވެ. ނަމަވެސް ކޯވިޑް-19ގެ ޕެންޑަމިކްގެ ސަބަބުން މިއަދު ވަނީ ގިނަ ބައެއްގެ ނިދުމަށްވެސް އަސަރުކޮށްފަ އެވެ. ކޯވިޑުގެ ސަބަބުން އެންމެން…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

މި ކިޔައިދެނީ ހަނދާންނެތުމަށް މެދުވެރިވާ ބައެއް ސަބަބުތައް!

މާދުރީއަށް ވުރެ މޮޅަށް އޭނާގެ ފިރިމީހާ ކައްކާ!