in

ރޮމޭންޓިކް މީހުންނަކީ ތަލަ މީހުން: ދިރާސާ


ތިމާގެ ބައިވެރިއާއަކީ ބޮލުގައި އިސްތަށި މަދު މީހެއް ހެއްޔެވެ.؟ ނޫނީ ތަލަ މީހެއްހެއްޔެވެ.؟ އެއްގޮތަކަށްވެސް ލަދުނުގަންނާށެވެ. އެފަދަ މީހުންނަކީ އެމީހުންގެ އެތެރެފުށުން ރީތިބައެކެވެ.
އެ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

ސޯނަމް ބަރުދަން ލުއި ކުރަން ކުރީ ބުރަ މަސައްކަތެއް!

ގިނައިން ކޮފީ ބުއިމަކީ ފަލަވާ ކަމެއް!