in

ވަޓްސްއެޕްއަށް އިތުރު އަޕްޑޭޓެއް ތައާރަފްކޮށްފިވަޓްސްއެޕްގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް އިތުރު އަޕްޑޭޓެއް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.ADVERTISEMENTއަލަށް ތައާރަފު ކުރި ވަޓްސްއެޕް އަޕްޑޭޓަކީ ކުރިން ކޮންޓެކްޓްތައް ސޭވް ކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ނައްތާލައި ނޭނގޭ ނަންބަރުތަކާއި…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

ފައިތިލަ ރީތިކުރަން މިކަންކަން ކޮށްލާ!

ގިނައިން ކައިގެން ވެސް ބަރުދަން ލުއިކުރެވިދާނެ!