in

މާބުޅާ ފަތަކީ ތެލުލައިގެން ކެއުމަށް ވަރަށް މީރު ފަތެއް!މާބުޅާ ގަސް އާންމުކޮށް ހެދެނީ 1 މީޓަރުގެ އުސްމިނަށެވެ. މާ ހުންނާނީ ރީނދޫ ކުލައިގައި ވަށްކޮށެވެ. މި ގަހުގެ ފަތް ހުންނަނީ ހިތުގެ ބައްޓަމަށެވެ. މި ފަތުގެ ފުޅާ މިނުގައި 25-15 ސެންޓި މީޓަރު ވަރު ހުރެއެވެ. މާބުޅާއަކީ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

ބޮލުން އިސްތަށި ފޭބުން!!

ޕާނާއެކު ދިވެހިން ކެއުމަށް ބޭނުން ކުރާ ނަޓެއްލާގައި 55 ޕަސެންޓު ހަކުރު ހިމެނޭ!