in

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ނަގާފައިވާ ޓިކްޓޮކަކަށް 22 މިލިއަން ވިއުސް!


ފުވައްމުލަކު ކޮޑަކިޅި ނުވަތަ މަޑްބާތު ނަގާ ކުޅީގައި ކުޅެފައިވާ ޓިކްޓޮކަކަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.
މި ވީޑިއޯ މިހާރު ވަނީ 22 މިލިއަން މީހުން ބަލާފަ އެވެ. އަދި މިހާތަނަށް 4 މިލިއަން ލައިކް…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

ކައިވެނީގެ ހެދުމުގައި ދެމަފިރިން ކަސްރަތު ކުރާ ވީޑިއޯއަކަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް!

ލޯބިވެރިޔާއަށް ފަހައިދިން ހެދުމާއެކު ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން!