in

ތުންފަތް ހަލާކު ވާނަމަ މި އޮތީ ހައްލުބޮޑުވަމުންދާވަރަކަށް ތުންފަތުގެ އަސްލުކުލަގެއްލި ހިކިކުރޮޅިވެ ނުވަތަ ކަޅުވެ އޮފުކަންކެނޑި މިކަހަލަ ގޮތްތަކެއްދިމާވަނީ އާއްމުކޮށް ސަމާލުކަން ދޭން ވާ ވަރަށް ނުދެވޭތީއެވެ.ADVERTISEMENTތުންފަތްކަޅުވުމާއި ގެއްލުން…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

ބުޅާ ގެންގުޅޭ މީހުން އަވަހަށް ސްޓްރެސްވޭ

ކަޅު ކޮފީއިން އެތައް ފައިދާއެއް