in

ގިނައިން ބޭވަފާތެރިވަނީ އަންހެނުން: ދިރާސާ


ދިރިއުޅުމެއް ބާއްޖަވެރި ކުރުމުގައި އެންމެ މުހިންމު އެއް އަސާސަކީ އިތުބާރެވެ. ދެމަފިރިންގެ ދެމެދުގައި އިތުބާރު ނެތްނަމަ ޒަވާޖީ ހަޔާތެއް ކާމިޔާބު ބާއްޖަވެރި ހަޔާތަކަށް ހެދުން ދަތިވާނެއެވެ. މި…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

ފެންވެސް މާގިނައިން ނުބޯތި!

އިންޑިއާގެ އަންހެނަކު އަމިއްލަ ނަފްސާ ކައިވެނި ކޮށްފި