in

ސިންގަލްކޮށް ތިބޭ ފިރިހެނުންނަށް ޖިންސީ ގުޅުން އެހާ މުހިންމެއް ނޫން – ދިރާސާއެކަނިވެރި ފިރިހެނުންގެ ތެރެއިން 81 އިންސައްތަ ފިރިހެނުންނަށް، ކޮވިޑް-19 ޕެންޑެމިކަށްވުރެ ކުރިއާ އަޅާބަލާއިރު، މިހާރު ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުން އެހާ މުހިންމު ނޫން ކަމުގައި ދިރާސާއަކުން…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

ތިއީ “ހޮޓް” މީހެއް ނަމަ މިކަންތަކުން އެނގިގެންދާނެ

ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ މަތިން ހަނދާން ނައްތާލަން ބޭނުންތަ؟ މިއޮތީ ފާހާނައަށް އަޅައި ފްލަޝްކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު