in

ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލާ މިނިސްޓަރ ޒަމީރުވެސް މުޒާހިރާގެ ބައިވެރިންނާއެކީ އަޑު އުފައްލަވައިފި


ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަންކަމަށާއި، އިސްރާއީލުން ގާޒާއަށް ދެމުންދާ އުދުވާނީ ހަމަލާތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލާ މުޒާހިރާ ކުރަމުންދިޔަ ފަރާތްތަކުން މިއަދު ފްރިން މިނިސްޓްރީ ދޮށަށް އެއްވުމުން ފޮރިން މިނިސްޓަރ މޫސާ ޒަމީރު މުޒާހިރާގެ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ސިފަހުތުރުމީހުންނާ ފަޤީރުންނާ މުސްކުޅިން ގެއިން ބޭރަށް ނުކުމެގެން ނުވާނެ ކަމަށް ބުނަމުން އައި އަންހެނަކަށް ޖެހުނު ނިކަމެތި ޙާލާ ތައުބާވުމުން ލެއްވެވި ރަޙްމަތުގެ ވާހަކަ-

ހދ. އަތޮޅުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުގެ މަޤާމު ދަށްކޮށްފި