in

ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރ ޝަމްނާޒު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިމާލެ ސިޓީގެ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރ އަލްއުސްތާޒާ ފާތިމަތު ޝަމުނާޒު އަލީ ސަލީމު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.ޝަމްނާޒު އިސްތިއުފާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ ނޮވެމްބަރު 15 ވަނަ ދުވަހުއެވެ….އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ރާއްޖޭގައި ތިބީ އިންޑިއާގެ 77 ސިފައިން: ސަރުކާރު

ދިވެހިރާއްޖެ އަބަދުވެސް އޮންނާނީ ފަލަސްތީނާއެކު: ރައީސް