in

ނޭނގުމާ އެނގުމާ އެއީ އައްޔާ އަނދިރިފަދަ އެއްޗެކޭއިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

ޕޯޗްގީޒުންގެ “ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކެޕްޓަން”

ސައިކުރާ ކިޔުނު ގޮތް