in

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަބުރާއި ދެވަނަބުރާއި ދެމެދު ދޫކުރި ފުލެޓްތައް ރިވިއު ކުރަނީ!


މި އަހަރު ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރާއި ދެވަނަ ބުރާއި ދެމެދު ދޫކުރެވުނު ފުލެޓްތައް އައު ސަރުކާރުން ރިވިއު ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. 
މިނިސްޓަރ…އތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ހިނގުން މެޖިސްޓްރޭޓް މުހައްމަދު އިސްމާޢީލްއާ ހަވާލުކޮށްފި

ލިބޭ އާމްދަނީ އެކުގަ އަނބިދަރިންނަށް ޚަރަދުކުރަމުން އަތްމަތި ދަތިޙާލުގަވެސް ތަނަވަސް ދިރިއުޅުމަކަށް އުންމީދުކުރި މީހަކަށް ލެއްވެވި ރަހްމަތުގެ ވާހަކަ-